آدرس شرکت :

    شیراز ،بولوار استقلال، کوچه 15 ، فرعی دوم سمت چپ پلاک 14

     تلفن ثابت : 07132336438
    تلفن همراه : 09917348284